Вівторок, 24 вересня 2019

Валерій Ковалюк: Необхідно сформувати житлову політику і стратегію розвитку житлового та комунального господарства

Вівторок, 20 вересня 2016 07:05

Валерій Ковалюк, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань житлового та комунального господарства. Директор ТОВ "М.Ж.К.", м. Луцьк.

На сьогоднішній день Україна знаходиться в стані реформування житлово-комунального господарства. Зі своєю точкою зору про впровадження системних реформ в Україні і про нові підходи в житлово-комунальному господарстві поділився голова комітету з питань житлового та комунального господарства Валерій Антонович Ковалюк.

Валерій Антонович, як ви вважаєте, якими будуть зміни в підходах до ведення господарства українцями в результаті реалізації Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку»?

З моєї точки зору, Закон України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" (в подальшому - Закон) взагалі не стосується ведення господарства українцями. Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Закон в першу чергу ввів чіткі обмеження щодо реалізації своїх прав співвласниками багатоквартирного будинку в частині спільного майна: спільне майно не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

Не менш важливим є захист спільного майна від звернення стягнення кредиторів окремих співвласників: кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

Закон також вирішив одну з головних проблем – прийняття рішення співвласниками багатоквартирного будинку щодо управління будинку без створення юридичної особи (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, органів самоорганізації населення тощо).

Проте механізм прийняття рішень – великий крок назад. Враховуючи відсутність практики та культури проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, замість відкритого, прозорого обговорення та прийняття рішення відкритим голосуванням на загальних зборах (з обов’язковим кворумом), ми отримали механізм домовленостей ("сам на сам") ініціаторів проведення зборів з окремими співвласниками. Цей механізм не спонукає співвласників брати участь в загальних зборах, вести конструктивний діалог, вислуховувати опонента, відстоювати свою точку зору, знаходити компроміс і приймати виважене рішення. Рішення, що стосується найбільшої матеріальної цінності більшості громадян – власної нерухомості.

Закон запровадив новий механізм підписання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком: договір підписується співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками. Практики підписання договорів на надання послуг за такою схемою в Україні немає.

Дайте оцінку ефективності реформ в сфері житлового і комунального господарства, пропонованих Мінрегіоном України?

На жаль, говорити про ефективні реформи в сфері житлового і комунального господарства не приходиться. Робляться окремі хаотичні кроки. Стратегії реформування немає. Як приклад:

Чинний Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (№1875-IV від 24.06 2004 року) в житловому господарстві передбачає три послуги:

  • послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);
  • послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);
  • послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Зрозуміло, що після запровадження послуги з управління будинком, управитель, укладаючи окремі договори із спеціалізованими виконавцями окремих послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій забезпечить належне якісне утримання будинку та прибудинкової території (технічне обслуговування систем та конструктивних елементів, забезпечення санітарно-гігієнічного та протипожежного стану).

Вартість цих послуг прозоро обраховується, що дає можливість соціального захисту населення (система субсидій).

Запроваджуючи на рівні Держави стимулюючі механізми з ефективного використання енергетичних ресурсів на рівні кінцевого споживача (в будівлях) забезпечуємо проведення санації (ремонт, заміна систем, конструктивних елементів, за необхідності, термомодернізація тощо) багатоквартирних будинків (послуга з ремонту приміщень, будинків, споруд).

Закон України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку", прийнятий в травні 2015 року, кардинально змінює напрямок розвитку житлового господарства, об’єднавши ці три послуги в одну – послугу з управління, закладаючи в основу конфлікт інтересів (управитель власними силами надає всі три послуги).

Які реформи актуальні на сьогодні і які нормативно-правові акти потребують доопрацювання або розробки на виконання оголошених реформ?

Сьогодні найактуальніше – формування житлової політики та стратегії розвитку житлового і комунального господарства. Сформувавши житлову політику та прийнявши стратегію розвитку – стане зрозуміло які нормативно-правові акти потребують доопрацювання або розробки.

Які першочергові завдання ви ставите перед собою, як голова комітету? Якими будуть перші кроки вашого комітету?

Першочергове завдання – організувати ефективну роботу комітету в тісній співпраці з Міністерством, профільним комітетом Верховної Ради України для вирішення найактуальніших проблем сьогодення.

Новини ради

Олександр Сігал обраний головою експертної групи з питань теплоенергетики

9 червня 2017 року в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та...

Новини Мінрегіону

Впровадження надзвичайної кредитної програми для відновлення України триває, — Роман Чуприненко

В рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» перші...